Agro Hordaland 2015!

Planleggingsarbeidet er i gang. Kom gjerne med innspel til program og tema. Agro Hordaland blir i månadsskiftet oktober/november 2015