Ung bonde 2018

Ung bonde i Hordaland

Sett av helga og bli med på ei samling der du møter andre som òg vil vere matprodusentar.

Når?                    Start:     Fredag 19. med oppstart kl. 11.00
Slutt:     Laurdag 20. oktober kl. 14. Deretter lunsj

Stad:                 Fleichers Hotell, Voss

Deltakarar under 35 blir prioritert.

Arrangørane vil oppfordre begge i eit par å delta

Fredag 19. oktober

11.00 Kursstart – velkommen – presentasjon.

Kvifor eg vart bonde/matprodusent/forvaltar?

Leif Arne Lirhus, bonde
11:30 Verdien av å stå saman. Leiar i Hordaland Bondelag Kjetil Mehl
12:05 Pause
12:15 Samvirke – ei genial organisering? Ola Hedstein, adm. dir. Norsk Landbrukssamvirke
13:00 Lunsj
14:00 Dyrevelferd – eit konkurransefortrinn? Anja Fyksen Lillehaug, veterinær, Norges Bondelag
14:45 Markandsbalanseringsordningane – innfløkt, men viktig. Ola Hedstein
15:15 Pause
15:45 Vi på fylkje – den statleg regional partnarskapen. Korleis kan du nytte tilbodet frå det offentlege? Heidi Bjønnes Larsen, spes.rådg. HFK & Dirk Kohlmann, ass. Landbr.dir. FMLA
16:30 Framtidsgarden – «Det er ikke alt du må gjøre som generasjonen før deg. Moderne jordbruk – ny teknologi og nye muligheter» Amund Dønnum, FkAgri
17:25 Avslutting av fagdel
19:30 Middag

 

Laurdag 20. oktober

Frokost
08:30 Dette er mitt val. Kari Marie Njåstad, bonde
09:15 Det kan bli for seint å vere forsiktig. Steinar Herheim, tidlegare bonde
10:00 Gardsbesøk.
12:30 Utvikling og finansiering. Anders Sigstad, Landkreditt
13:15 Samvirke – ein del av din gard Tine, Nortura, FK-Agri
14:00 Lunsj og heimreise.

Her er lenke til påmeldingsside.

Ung bonde i Hordaland

Sett av helga og bli med på ei samling der du møter andre som òg vil vere matprodusentar.

Når?                    Start:     Fredag 19. med oppstart kl. 11.00
Slutt:     Laurdag 20. oktober kl. 14. Deretter lunsj

Stad:                 Fleichers Hotell, Voss

Deltakarar under 35 blir prioritert.

Arrangørane vil oppfordre begge i eit par å delta

Fredag 19. oktober

11.00 Kursstart – velkommen – presentasjon.

Kvifor eg vart bonde/matprodusent/forvaltar?

Leif Arne Lirhus, bonde
11:30 Verdien av å stå saman. Leiar i Hordaland Bondelag Kjetil Mehl
12:05 Pause
12:15 Samvirke – ei genial organisering? Ola Hedstein, adm. dir. Norsk Landbrukssamvirke
13:00 Lunsj
14:00 Dyrevelferd – eit konkurransefortrinn? Anja Fyksen Lillehaug, veterinær, Norges Bondelag
14:45 Markandsbalanseringsordningane – innfløkt, men viktig. Ola Hedstein
15:15 Pause
15:45 Vi på fylkje – den statleg regional partnarskapen. Korleis kan du nytte tilbodet frå det offentlege? Heidi Bjønnes Larsen, spes.rådg. HFK & Dirk Kohlmann, ass. Landbr.dir. FMLA
16:30 Framtidsgarden – «Det er ikke alt du må gjøre som generasjonen før deg. Moderne jordbruk – ny teknologi og nye muligheter» Amund Dønnum, FkAgri
17:25 Avslutting av fagdel
19:30 Middag

 

Laurdag 20. oktober

Frokost
08:30 Dette er mitt val. Kari Marie Njåstad, bonde
09:15 Det kan bli for seint å vere forsiktig. Steinar Herheim, tidlegare bonde
10:00 Gardsbesøk.
12:30 Utvikling og finansiering. Anders Sigstad, Landkreditt
13:15 Samvirke – ein del av din gard Tine, Nortura, FK-Agri
14:00 Lunsj og heimreise.

Her er lenke til påmeldingsside.

Kontakt oss

Ung bonde 2018

Arrangørar: Nortura, Tine, Felleskjøpet, Hordaland Bondelag

Har du spørsmål kan du kontakte Hordaland Bondelag på telefon 55 91 88 80 eller e-post: hordaland@bondelaget.no