Agro Hordaland 2013!
Clarion Hotel Bergen Airport,
1. og 2 november

 

Vi set pris på om du vil gje oss tilbakamelding på det som er dine opplevingar med Agro Hordaland 2013. 30. november 2013 avsluttar vi undersøkinga. Følg denne linken.

I øverste feltet i menyen til venstre kan du sjå nokre bilete frå Agro Hordaland 2013.

 

Notatet til Agri Analyse finn du her.


Snaue to år er gått sidan sist me sist var samla til Agro Hordaland. No er tida snart inne for eit nytt arrangement! 

 

Den første helga i november braker det laus på "flyplass-hotellet".  Eit spanande og framtidsretta program som tek hordalandslandbruket på pulsen, er under utvikling.   


Opplegget vert det same som før, med landbrukspolitisk debattmøte, faginnlegg, temamøte, kåseri - og festmiddag!     


Årets tema for debattmøte er REKRUTTERING; ein heilt avgjerande faktor for utvikling av næringa vår.

 

Rekruttere eller importere - Kven skal lage maten vår?

 

Me satsar på landbruks- og matministeren som innleiar og debattant! Men som kjent så er det litt usikkerheit med kven dette blir.

 

Fagprogrammet har produksjonsretta innlegg om både mjølke-produksjon, storfe, sauehald og fjørfè. Det vert også temamøte om GRØFTING og EIGEDOMSOVERDRAGING.

 

Agro Hordaland Heiderspris 2013, skal delast ut under festmiddagen, og me ber om innspel til kandidatar. 

Arrangementet skal vere ein møteplass og eit høgdepunkt for hordalandslandbruket. D
et klare målet er å skape eit samlande og utviklande program som fengjer heile næringa! 

Velkomen til ei inspirerande helg. Vona er "stinn brakke", med over 200 deltakarar.

GJENSIDIGE ER HOVUDSPONSOR FOR AGRO HORDALAND 2013

 

HALD AV DAGANE! Påmeldingsfristen er fredag 11. oktober.

 

Melde deg på her


 

Agro Hordaland © 2010

www.agrohordaland.no