Agro Hordaland

I år set vi fokus på  matproduksjon, mattryggleik og kva tiltak jordbruket kan setje inn med t.d. plante – og maskinval for å møte framtidig klimaendring.

Program Agro Hordaland 3. november 2017

10:00              Frammøte, registrering og kaffi/rundstykke
10.30              Opning
                           v/ leiar i Samarbeidsrådet ,v/ Cecilie Bjørlo
10.40               Kvifor skal det produserast mat i Hordaland?
                           v/ Frøydis Haugen
11.10                «Miljø, mat og migrasjon»
v/Jan Ivar Botnan, Forsvarets Forskningsinstitutt
12:00               Lunsj
13:00              Grasartar ved ein lengre og våtare vekstsesong
v/ Liv Østrem (NIBIO)
13:30              Korleis ta vare på grovfôret du har hausta?
v/Jan H. Kingsrød
14.10               Pause
14.30              Kua og klimaet,
v/Kim Viggo Veiby, Tine
15.10               Maskiner og klima – er dette mulig.
16.00              Slutt

Om Agro Hordaland

Agro Hordaland er ein møteplass for matprodusentar som er opptatt av å utvikle produksjonen på eigen gard på ein framtidsretta måte. Kunnskap og inspirasjon er viktig.