Agro Hordaland

Våtare og villare framtid

I år set vi fokus på matproduksjon og kva tiltak jordbruket kan setje inn med t.d. plante – og maskinval for å møte klimaendringane.

Tid:         3. november 2017
Stad:     Quality Hotel Edvard Grieg
                Sandsliåsen 50, Bergen

Til påmelding: http://www.deltaker.no/agrohordaland

Sjå om Eigarskiftekurs/Unge bønderkurs her.

Sjå om Fagdag 2/11 kl. 09.30 – 16.00 TEMA: Overskotsmassar og jordflytting, klimautfordringar, ugras og drenering

 

Program Agro Hordaland 3. november 2017

10:00 Frammøte, registrering og kaffi/rundstykke  
10:30 Opning Cecilie Bjørlo, leiar i Samarbeidsrådet bonde og medlem i konsernstyret for Tine  
10.40 Kvifor skal det produserast mat i Hordaland? Frøydis Haugen, andre nestleiar i Norges Bondelag, bonde og tidlegare leiar i Hordaland Bondelag.  
11.10 «Miljø, mat og migrasjon» Jan Ivar Botnan, forskningssjef ved Avdeling for beskyttelse og samfunnssikkerhet ved Forsvarets Forskningsinstitutt  
12:00 Lunsj
13:00 Grasartar ved ein lengre og våtare vekstsesong Liv Østrem (NIBIO), grovforforskar med arbeid knytt til artar og sortar av gras  
13:30 Økt produksjon av protein fra egen gård. Jan H. Kingsrød, Felleskjøpet Agri, Produktsjef konservering,  
14.10 Pause  
14.30 Kua og klimaet Kim Viggo Weiby, spesialrådgjevar innan klima og berekraft i TINE. Klimasmart landbruk i regi av Bondelaget  
15.10 Maskiner for endra klima – er dette mulig? Helge Malum, Teknisk sjef ettermarked – Felleskjøpet Agri  
16.00 Slutt

Om Agro Hordaland

Agro Hordaland er ein møteplass for matprodusentar som er opptatt av å utvikle produksjonen på eigen gard på ein framtidsretta måte. Kunnskap og inspirasjon er viktig.